Завършил е Националната художествена академия, специалност „Книга и печатна графика“. Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства.

Работи в областта на графичния дизайн на книгата и печатните издания. Автор е на графичния дизайн на над 200 книги и на редица пощенско-филателни издания.

Има публикувани илюстрации към рубрики на големи ни ежедневници. Преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Учредител на ПП „Движение България на граж- даните“. Ръководител на секторна група „Култура“.

Нагоре