Магистър по „Икономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Експерт в областта на образованието и финансите.

По-голямата си част от трудовия си стаж е прекарал в Министерство на образованието и науката. Заемал длъжността началник отдел, директор на дирекция „Финанси“, а от 2005 до 2009 г. е главен секретар. Ръководил е екипите за финансова реформа в областта на висшите училища.

Народен представител в 43-то Народно събрание и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание.

Заместник-председател и организационен секретар на ПП „Движение България на гражданите“. 

Нагоре