Магистър по право от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и доктор по икономика от УНСС. Основател и директор на Радио Фреш и Радио Мила Голд. Работил като член на УС на Българското национално радио до юли, 2016г. Член на Съвета на директорите на “Медийна група България”- издател на вестници и списания, вкл. “ 24 часа”, “168 часа” и други. Преподавател в УНСС към Катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост”. Адвокат.

Нагоре