Елена Николова е магистър по право, семейна, майка на две деца, жител на Младост повече от 30 години. Има опит в държавната администрация и в международни бизнес компании.

Защо един бивш разследващ полицай и юрист решава да влезе в политиката и по-конкретно в състезанието за кмет на район?

Вече няколко години „Младост“ живее в ритъма на тежки скандали, оставки и нерешени проблеми. Вместо с развитие името на „Младост“ се свързва със съдебни дела и протести. На това трябва да се сложи край, защото всички губим - време в ненужни разпри, пропилени възможности за развитие и добро взаимодействие, нерешаване на проблемите, а тяхното задълбочаване.

Кои са основните проблеми в „Младост“?

Учила съм и съм работила в квартала, тук създадох семейство, тук учат децата ми, тук живеят и моите близки и роднини, тук имам много приятели. Съпричастна съм с радостите и проблемите на квартала- задръствания, липса на места за паркиране, не добре поддържани зелени площи, липса на достатъчно възможности за спорт на отрито и на децата, за културни мероприятия и различни ценрове за развитие и насърчаване на подрастващите, социална интеграция на пенсионерите и хората в неравностойно положение.

С решаването на кои от тях ще започнете работата си като кмет на района?

Все по-високият градус на напрежение между бизнеса и хората също беше част от обстоятелствата, които ме мотивираха да се включа в изборите. То е породено от приетия през 2009 г. Подробен устройствен план (ПУП). Не можем да го променим изведнъж, но може да се търси баланс на позициите. И двете страни имат своите аргументи "ЗА" и "ПРОТИВ", но досега е липсвал диалог между страните и адекватни управленски решения. В тези конфликти ролята на кмета е на медиатор, парламентьор и дипломат, защото победата е в съгласието.

Изготвянето на карта на проблемните терени в квартала със съдействието на всички страни е първата и най-важна задача при пристъпването към преговори, за да се намерят и решения.

При тези сложни проблеми как ще продължите диалога с гражданите?

В квартала има от всичко - живеещи, работещи, бизнес. Намирането на общ език и включването им в общи инициативи е пътя за създаване на ОБЩОСТ, пътя за изглаждане на противоречия и дразги.

Пенсионерите трябвада си взаимодействат с подрастващите и обратно. Това може да стане чрез включването им в общи дейности. Като част от социалната ми политика е развитие на доброволчеството и социалното предприемачество. Това е начин не само на възпитание,но и на интеграция.

В последните месеци хората в „Горубляне“ протестираха многократно заради неспазени обещания, как може да бъде решен проблемът им?

Искам да благодаря на хората от кв. „Горубляне“ за добрата идея- зелени връзки между парковете чрез използване на общински терени. Велоалеи и места за отдих, вместо булеварди и натоварени улици.

Те повдигнаха и един доста сериозен въпрос - обезщетенията на частните терени, включени в бъдещия парк "Изток" и не само там. Наистина бюджета на СО не е в състояние да се справи с обезщетенията. Ето защо парк "Изток" трябва да бъде ревизиран и да се търси по-адекватно решение. В близост има общински терени собственост на ОБЩИНСКИ ИМОТИ АД и смятам,че трябва да се водят преговори и в тази насока. Все пак функциите на общината е да защитава преди всичко обществения интерес, а не свои частни инвестиционни политики.

Настоявате за децентрализация и кметски наместник във всеки квартал, но това не зависи от районния кмет. Каква подкрепа очаквате и от кого?

Най-трудното в управлението ще бъде промяната на целия стар централизиран модел на управление. Децентрализацията не е само необходима, тя е наложителна. „Младост“ е петият по големина град в България, но не може да формира собствен бюджет и да реализира самостоятелни инфраструктурни и други проекти. Това е пагубно за квартала.

Всички кандидат-кметове говорят за децентрализация не само финансова, но и управленска, надявам се, че това няма да остане само като говорене, а ще има стъпки в тази посока.

Това, което аз възнамерявам да направя, е да работя с наместници във всички микрорайони в „Младост“. Те ще бъдат с ясно разписани правомощия. Ще разчитам много и на обществените съвети по места. Това са хора които ще бъдат най-близко до проблемите на микрорайона. Кмета трябвада е близо до хората, да ги чува и да търси адекватнирешения на всички проблеми.

Нагоре