ПОКАНА

За Пето Национално събрание
на Политическа партия Движение България на гражданите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националният съвет на ПП “Движение България на гражданите“, съгласно чл. 30, т. 3 и чл.31 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Устава на партията, на свое редовно присъствено заседание, проведено на 15.01.2023 г. дистанционно чрез видеоконферентна връзка посредством програма ZOOM, реши:

Свиква Национално събрание на 26.02.2023 г. от 13:00 ч. в Интер Експо Център, бул. "Цариградско шосе”, №147 в град София, при следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на ПП „Движение България на гражданите” и проект за политическа резолюция;
2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на партията;
3. Обсъждане и приемане на правила за избор на Председател и членове на Национален и на Контролен съвет на „Движение България на гражданите”;
4. Избор на Избирателна комисия;
5. Избор на председател на ПП „Движение България на гражданите”;
6. Избор на членове на Национален съвет и на Контролен съвет на партията;

Регистрацията на делегатите започва в 11:00 ч.

Събранието е свикано по инициатива на Националния съвет.

"Действаме за по-добра България".

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре