1. Как да ограничим корупцията?

Чрез приемане на работещ антикорупционен закон, пълна имуществена проверка на лицата в корупционен риск и отнемане на необяснимото богатство, чрез премахване на “вратичките” в законодателството, чрез въвеждане на модерни системи за проверка на почтеността и чрез прилагане на правило, че служителите в администрацията могат да бъдат записвани и фотографирани при изпълнение на служебните им задължения.

 

2. Как да осигурим честен изборен процес?

Като въведем навсякъде машинно, а в перспектива и електронно гласуване, като изчистим избирателните списъци от "мъртви души" и като запазим пропорционалната избирателна система с преференции.

3. Как да реформираме правосъдието?

Чрез въвеждане на персонална отговорност вместо анонимност при назначенията, чрез създаване на система, осветляваща некомпетентните и корумпирани магистрати, чрез активно участие в създаването и развитието на общоевропейските правозащитни органи, в това число и на Европейска прокуратура.

4. Как да подобрим образованието?

Като гарантираме бюджет за образование не по-нисък от 4,5 % от БВП, като стимулираме квалифицираните и мотивирани учители и университетски преподаватели, като засилим връзката между учебните планове и програми и нуждите на пазара на труда.

5. Как да модернизираме здравеопазването?

Строг контрол върху разходването на средствата и електронно здравеопазване.

6. Как да намалим бюрокрацията?

Като изградим работещо електронно управление, като премахнем ненужните административни регулации и като направим служителя зависим от мнението на обслужваните граждани.

7. Как да осигурим чиста медийна среда?

Чрез въвеждане на правила за разкриване на реалните собственици на всички медии и на прозрачност на финансирането им,

8. Запазване на българската културна идентичност?

Чрез засилено публично финансиране на българските културни институции и творци.

9. Как да решим проблема с мигрантите?

Чрез разполагане на европейски сили за сигурност на южната граница на България и на целия ЕС и чрез пълно затваряне на границите за нелегално преминаващи.

10. Как да увеличим доходите?

Чрез поддържане на ниски данъци, чрез решителна борба с корупцията на всички нива, чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на бизнес средата.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре