ДО 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СОФИЯ 1169, ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I’“ № 1

СИГНАЛ

От Настимир Ананиев Ананиев –кандидат за народен представител 
от 8 МИР - Добрич

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,

 

Настоящият сигнал е свързан с предизборна проява на политическа партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) в град Добрич, проведена на 07.03.2017 г., в която, видно от фейсбук страницата „ДПС Песцентър“, се вижда участието на малолетни лица в мероприятие в помещение, което е брандирано с предизборни материали на съответната политическа силаПодобна дейност е пряко нарушение на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, съгласно чиято разпоредба всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. Също така нарушава и изборния кодекс в частта му за добрите нрави – чл.183, ал.4 от Изборния кодекс (ИК).

Получих информация, че на мероприятието се е извършвала агитация на турски език и децата са рецитирали стихотворения на турски, което е нарушение по смисъла на чл. 181, ал. 2 от ИК.

Във връзка с гореизложеното настоявам Централната избирателна комисия да предприемете действия по установяване нарушение на забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския, предвидена в чл. 181, ал. 2 от ИК, извършено от политическа партия „Движение за права и свободи“ и да бъде съставен акт за установеното нарушение на партия ДПСи на лицето, което е извършило агитацията.Също така настоявам да сезирате Държавна агенция за закрила на детето за нарушение на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

С уважение,

НАСТИМИР АНАНИЕВ

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре