По повод писмо на Европейската комисия относно Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) и направеното изявление на министъра на образованието и науката Николай Денков

Силно съм изненадана от некоректния прочит на писмото на ЕК и опитите за прехвърляне на отговорност по повод установените от европейския одит слабости в управлението на ОП НОИР. Във връзка с това смятам за нужно да припомня следното:

1. ОП НОИР е одобрена с решение на Министерския съвет № 796 от 2 декември 2014 г. Работата по финалния вариант на програмата е най-активна по времето на служебния кабинет с министър-председател Георги Близнашки. От август 2014 г. до април 2016 г. за ОП НОИР отговаря проф. Николай Денков – заместник-министър на образованието и науката. За оперативното ръководство на програмата от 2013 г. до декември 2016 г. отговаря г-н Иван Модев – директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН и настоящ началник на политическия кабинет на министъра на образованието и науката. Това са хората, които в най-дълъг период от време и почти без прекъсване са носели водеща отговорност за управлението на ОП НОИР.

2. Одитът на ЕК е на системите за управление и контрол на ОП НОИР за периода от нейното одобряване до октомври 2016 г. През този период настоящият ръководен екип на министерството е имал своята най-силна роля и отговорност.

3. Одитът на ЕК е предварителен, т.е. има за цел да установи потенциални рискове и слабости в управлението на програмата. Подобен одит е стандартна практика за нови програми, при стартирането на които е нормално да има трудности и въпроси, свързани с по-ефективно управление. ОП НОИР е именно такава програма – за първи път страната ни има самостоятелна програма специално за образование и наука. Не е коректно да се говори за спиране на средства. България има срок, в който следва да представи своите аргументи и предприетите действия по бележките на европейските одитори. Важно е в този период да не спира изпълнението на всички проекти, от които системата на образованието и науката толкова се нуждае.

4. Значителна част от бележките на европейските одитори са свързани с процеса на програмиране и оценяване по грантовите схеми за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Този процес изцяло е организиран и контролиран от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” като Управляващ орган на ОП НОИР. Като министър установих тези проблеми и предприех мерки, за да не се допусне незаконосъобразно разходване на европейски средства. Възложих вътрешен одит от одитори на МОН, който установи тежки нарушения в процеса на оценяване и наличие на индикации за измама от страна на няколко новорегистрирани сдружения, зад които стоят едни и същи физически лица, без история и опит в управлението на проекти. Наложих дисциплинарни наказания на служители на МОН и сезирах прокуратурата. Като резултат от тези мои действия спрях договорите с въпросните сдружения и те не получиха финансиране.

5. По друга част от слабостите, установени в европейския одит, свързани с разпределението на функциите по управлението и изпълнението на програмата, предприех мерки, които не са отразени в доклада на европейските одитори, тъй като той отразява констатациите им към октомври 2016 г. С моя заповед утвърдих план за действие с мерки, срокове и отговорници, който представих на министър Денков и в който са адресирани всички бележки на европейските одитори. Изпълнението на този план ще позволи успешното продължаване на програмата.

6. Не отговоря на истината твърдението на министър Денков, че е напуснал позицията заместник-министър на образованието и науката, защото е предлагал решения за управление на програмата, които не са възприети от ръководния екип на МОН. Проф. Денков напусна, защото не беше съгласен с моя подход да има отделен заместник-министър, който да отговаря за оперативната програма, и друг, който да координира висшето образование и науката. Това мое решение няма абсолютно никаква връзка с констатациите в европейския одит. Още повече, че към настоящия момент в качеството си на министър проф. Денков продължава да следва тъкмо този подход на разпределение на ресорите между заместник-министрите.

Настоявам всякакви спекулации по темата за ОП НОИР да бъдат преустановени, защото от тях най-много губи системата на образованието и науката. Вярвам, че ръководният екип на МОН ще поеме своята отговорност за управлението на програмата и за продължаване на усилията по изпълнение на всички препоръки на ЕК. Сигурна съм, че в кратки срокове при добра организация на работата МОН може да докаже воля и капацитет и без страх да убеди европейските ни партньори в способността ни да приложим най-високите стандарти за добро управление на ОП НОИР.

 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре