Бившият министър на образованието и науката в кабинета "Борисов 2" Меглена Кунева в интервю за предаването "Това е България" на Радио "Фокус".

Водещ: За три години от началото на изпълнението на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са договорени по-малко от една пета от средствата по нея, а са изплатени едва 2.8% от бюджета й.

Това съобщи служебният министър на образованието проф. Николай Денков и обясни, че това е един от сериозните проблеми, който заварва в министерството на образованието. Още за програмата и как тя се е управлявала досега ще говорим с бившия министър на образованието и науката в кабинета „Борисов 2“ Меглена Кунева. Г-жо Кунева, визираният период обхваща и последната година, в която вие оглавявахте Министерството на образованието, какъв е коментарът ви за изнесените данни за тази програма? Има ли разминаване с тези, които вие сте обобщили за оперативната програма: Според служебния министър от 24% договорени са платени – 2.8% от бюджета на програмата. За три години сключените договори са едва 116 на обща стойност 324 млн. лв., а само 39 млн. са разплатени.

Меглена Кунева: Това са същите данни, които и ние оповестихме само две седмици по-рано при отчета за състоянието на Оперативната програма. По тези показатели изпълнението на програмата е сходно с останалите, както вицепремиерът Крумова обяви днес. Нещо повече, предвид спецификите на програмата и цикъла на усвояване, показателите са нормални и в следващите месеци очакваме рязко покачване. Така например, за стартираните през 2016 г. важни проекти, като „Твоят час“, Студентски и ученически практити, Студентски стипендии, Включващо образование, Ограмотяване на възрастни и т.н., усвояването на средства ще е в следващите месеци. Разбира се, особено важна е първа ос на програмата, където са средствата за наука. Това са 350 млн. лв. за изграждане на научни центрове и тук моят подход пълна приемственост. Проф. Денков изгради модела на тази операция, включително относно избора на външи оценители и моят екип не направи никаква промяна. В момента операцията е в решителна фаза – до края на месеца се подават проекти и трябва да приключи процедурата за избор на оценител. Искам отново да подчертая, че министър Денков, като заместник на министър Танев и мой заместник, е основният автор на програмата във вида, в който е одобрена от ЕК. И това е негова безспорна заслуга. До началото на декември за изпълнението на програмата отговоряше г-н Иван Модев, като директор на водещата дирекция за управление на програмата. Той в момента е началник на кабинета на министъра. Следователно, ръководният екип на МОН е с възможно най-богатият опит и информация именно в областта на Оперативната програма. И аз съм убедена, че те ще продължат успешната работа по програмата.

Водещ: Г-жо Кунева, проф. Денков припомни преди ден, че е имал различия с избрания от вас подход по управлението на оперативната програма и затова е напуснал като Ваш заместник. Скоро се очаква доклад на Европейската комисия по тази оперативна програма. През октомври 2016 г. е направен одит от представители на комисията. Какви са вашите очаквания за този доклад?

Меглена Кунева: Когато поех министерството през февруари 2016 г., заместник-министър Денков отговаряше за Оперативната програма и за висшето образование. Прецених, че работата по оперативната програма е достатъчно сериозна и отговорна и разделих ресорите, което не беше възприето от г-н Денков. И към настоящия момент подходът за разделяне на тези функции в отделни заместник-министри е запазен, което е правилно. Докладът, който очакваме по одита на ЕК, ще посочи слабости и проблеми за целия период на управление на програмата. По част от тях ние предложихме решения, по друга – е необходима още работа. При предаването на министерския пост на министър Денков, аз му оставих план с мерки, срокове и отговорници по всяка една бележка, която одиторите констатираха. Предстоящият доклад едва ли ще е изненада за ръководния екип на МОН, защото както казах, г-н Модев, като пряко отговорен за изпълнението на програмата до преди два месеца, е участвал в срещите с одиторите през октомври и е добре запознат както с проблемите, така и с възможните решения.

Водещ: Служебният министър очерта четири приоритета за своето управление, като на първо място постави организацията на предстоящите държавни зрелостни изпити и националното външно оценяване, както и приема след завършено основно образование. Ако не греша, беше декларирано, че не се предвиждат промени в условията, но все пак очаквате ли напрежение заради смяната на ръководството в МОН?

Меглена Кунева: Поставянето на средното образование като най-важен акцент в работата е абсолютно правилно. Не само защото традиционно функциите на МОН в тази област са най-съществени. Не само защото това е област, която засяга най-голям брой участници и разбираемо чувствителността и обществените очаквания са особено завишени. Знаете, че от 1 август 2016 г. е в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование. Преди дни министър Денков покани бившите министри на образованието на среща и всички без изключение му обърнахме внимание, че добрата подготовка на матурите и външното оценяване са най-важната предстояща задача. Още повече, че това е и ролята на служебното правителство – да гарантира спокойствие и нормална работа по изпълнението на всички текущи задачи.

Водещ: Проф. Денков предвижда актуализацията на Стратегията за развитие на научните изследвания, която по изискванията на Европейската комисия трябва да е готова до 30 юни, иначе България ще подлежи на санкция. Има ли необходимост от актуализация на тази стратегия и в какво трябва да се изразява тя?

Меглена Кунева: Стратегията, която МС прие и внесохме в НС, в продължение на половин година беше обсъждана в научните среди. Месеци наред стоеше на сайта на министерството. Включихме всички разумни предложения. Едно от нещата, с които моят екип може да се похвали, е, че през последната година ние успяхме да намерим аргументи и да убедим колегите от Министерството на финансите, че България трябва да инвестира значително повече средства в научни изследвания. Това е не просто важна европейска цел (да отделяме определен процент за наука), това е стратегически избор, защото това е отговор на въпроса каква държава искаме да бъдем. Така за първи път именно в научната стратегия ние дадохме финансов план как по години ще растат тези средства. Разбира се, всеки един документ, особено стратегически, може да бъде усъвършенстван. Но не по-малко важно е той да намери политическа подкрепа. Много е вероятно друг министър да трябва да защитава стратегията в следващото Народно събрание. За мен основен е въпросът за финансовата рамка. Иначе всяка стратегия остава добро пожелание.

Водещ: Един от приоритетите на служебния образователен министър е довършване на започнатото по Закона за развитие на академичния състав. Проф. Денков уточни, че от години се усеща липсата на критерии за професионално развитие на академичния състав и неговият кабинет ще подготви такъв проект за 44-то НС. Какъв е коментарът ви?

Меглена Кунева: Това е тема, по която проф. Денков е не просто експерт, той е политическото лице, под чието пряко ръководство е подготвен проектът на Закон за развитие на академичния състав, внесен в Народното събрание още през май 2015 г. Много е важно работата по критериите да върви паралелно с работата по закона, за да може, когато законът бъде приет, веднага да бъде приложен. Какви да бъдат минималните критерии в отделните области е въпрос, който следва да бъде обсъден в отделните професионални общности, с учените в съответната област и те трябва да се съгласят, че това е задължителният минимум, над който университетите и научните организации могат да поставят по-високи изисквания, но под който никой не може да слезе.

Водещ: Според служебния министър има сериозно изоставане в нормативната база на ведомството като цяло. Той обяви, че МОН ще работи по последните три държавни образователни стандарта и че ще се опита да навакса около 15 подзаконови акта в областта на средното образование, които не са приети, и още 4-5, също с изтекъл срок, за висшето образование. Какъв е вашият коментар?

Меглена Кунева: В периода от февруари 2016 г. до септември 2016 г. ние приехме повече от 20 подзаконови нормативни актове. Това са държавни образователни стандарти, други правилници и наредби по приложението на новия образователен закон, актове, с които стартирахме сериозна реформа на приема и финансирането на висшето образование и дадохме нова уредба на дейността на Фонд „Научни изследвания”. На тръгване оставихме няколко напълно завършени проекта, които следва да бъдат обсъдени и утвърдени. Без никакво преувеличение ще кажа, че такава огромна по обем работа по създаване на нова нормативна уредба е уникално постижение. Още веднъж искам да благодаря на професионалистите от МОН, които месеци наред, с много извънреден труд, работиха, за да започне учебната година нормално и за да осигурим както необходимото спокойствие, така и основата за промените, от които образованието ни има нужда. Споделих с министър Денков, че може да има пълно доверие на професионализма на колегите, и му пожелах да продължи да разчита на екипността при изпълнението на всяка една задача. Ако ръководният екип на МОН успее да запази темпото от последните месеци, то дори в рамките на служебния кабинет, ще имаме завършена нормативна уредба, което би било несъмнен успех.

Източник: m.focus-news.net

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре