Проектът за решение беше внесен в Народното събрание от Реформаторския блок на 22 декември

На днешното си заседание Правната комисия в Народното събрание прие с 9 гласа „за” да разгледа внесения от РБ проект за налагане на мораториум върху застрояването на парк „Бедечка” в Стара Загора. Димитър Делчев, член на комисията от РБ, се аргументира, че проблемът е отдавна, презастрояването създава обществено напрежение в града и трябват спешни мерки от страна на Парламента за запазване на природата и зелените площи в парка от безразборното строителство. На заседанието присъства и народният представител от РБ („Движение България на гражданите”) Димитър Танев, избран от Стара Загора, който е водещият вносител на предложението за мораториум.

Предложението предвижда налагане на 3-годишен мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на територията на парка. То трябва да спре действията по прилагането на влезлите в сила подробни устройствени планове, както и изменения, допълнения и нанасяне на нови имоти в кадастъра и имотния регистър в границите на тези имоти.

Реформаторите се аргументират, че в „Бедечка” живеят над 50 вида растения, като само паспортизираните едри дървета са около 1500, а над 150 вида са животните, част от които са защитени видове. И защитата на околната среда, и качеството на въздуха, който отдавна е проблем в Стара Загора, са важни за гражданите, посочи при внасянето на предложението Димитър Танев. По думите му, за това време ще може да се направи по-внимателен преглед на действия за обезщетение на собствениците на имоти в парк „Бедечка“ с равностойни по площ и категория терени на друго място, както и да се стигне до балансирано решение.

Според РБ с мораториума ще се даде възможност на кмета на община Стара Загора да предприеме действия за изработването на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в парк „Бедечка” в обстановка на намален обществен натиск и спазване интересите на всички граждани.

Предложеният от РБ мораториум трябва да се разгледа в края на днешното заседание на Правната комисия, а в 15:30 часа днес ще се гласува и от Комисията по регионална политика и местно самоуправление в НС, в която преди няколко месеца беше организирано изслушване на позициите на заинтересованите страни. Гласуването на мораториума в пленарната зала може да стане след като бъде гласуван от двете комисии.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре