Реформаторите внесоха проекта за решение за мораториум в деловодството на Парламента на 22 декември    

Народни представители от Реформаторския блок начело с Димитър Танев, избран от МИР-Стара Загора и заместник-председател на Бюджетната комисия в НС, и Найден Зеленогорски, съпредседател на Парламентарната група на РБ и председател на Комисията по местно самоуправление, внесоха проект за решение на Парламента за налагане на 3-годишен мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на територията на парк „Бедечка” в Стара Загора.

Решението спира действията по прилагането на влезлите в сила подробни устройствени планове, както и изменения, допълнения и нанасяне на нови имоти в кадастъра и имотния регистър в границите на тези имоти.

Вносители на предложението за мораториум са Реформаторите от „Движение България на гражданите” Антони Тренчев, Настимир Ананиев, Димитър Делчев, доц.д-р Димитър Шишков и други депутати от групата на РБ. В мотивите си те посочват, че проблемът със застрояването на парк „Бедечка“ в Стара Загора е от изключителен обществен интерес, предизвиква недоволството на много граждани и природозащитници, основано на желанието им да се запази съществуващата в парка екосистема, така и във връзка с правата на собственици на поземлени имоти, възникнали въз основа на влезли в сила действащи устройствени планове.   

Те подчертават, че с мораториума ще се даде възможност на кмета на община Стара Загора да предприеме действия за изработването на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в парк „Бедечка” в обстановка на намален обществен натиск и спазване интересите на всички граждани.

Реформаторите се аргументират, че при построяване на предвидените в действащия ПУП сгради, голяма част от тях ще са жилищни, и така би се увеличило количеството на фини прахови частици във въздуха в резултат на битовото отопление. Друг аргумент на водещия вносител от РБ Димитър Танев, е, че в „Бедечка” живеят над 50 вида растения, като само паспортизираните едри дървета са около 1500, а над 150 вида са животните, част от които са защитени видове. И защитата на околната среда, и качеството на въздуха, който отдавна е проблем в Стара Загора, са важни за гражданите, посочи Танев и изрази надежда НС да гласува този 3-годишен мораториум. За това време ще може да се направи по-внимателен преглед на действия за обезщетение на собствениците на имоти в парк „Бедечка“, с равностойни по площ и категория терени на друго място, както и може да се стигне до балансирано решение в интерес на всички заинтересовани страни, се казва още в мотивите на проекта.

Според Димитър Танев с този мораториум се дава време и за намиране на решение за спиране на презастрояването на градските паркове в национален мащаб, тъй като в много населени места, не само в Стара Загора, застрояването на зелените пространства и градинките създава напрежение.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре