Представеният за обществено обсъждане Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество има редица пропуски, предпоставики за раздуване на органа, смесване на функции, липса на прозрачност при избора и освобождаването на членовете на комисията, по-ниска отчетност, които може да доведат до неефективност при създаването на антикорупционната комисия.

Тези пропуски трябва да бъдат отстранени.

Отпадането на възможността хората да подават неподписани сигнали е отстъпление от желанието за активно включване на обществото в битката срещу корупцията сред представителите на високите етажи на властта.

Добавянето на звеното на ДАНС към новосъздаващия се орган ще доведе до допълнителното му раздуване и механично смесване на твърде различни функции - административно разследване (работа по документите и засичането на несъответствия) и оперативно-издирвателна дейност (следене, подслушване, агенти). Не виждаме гаранции, че няма да има теч на събраната информация и възможност за влияние.

Липсата на прозрачност при процедурата по избор и освобождаване на Комисията може да доведе до политическа зависимост. В текстовете няма заложена проверка на предложените кандидати от Комисията по досиетата, няма публично изслушване в пленарна зала, което се предава пряко по БНТ и БНР, и няма поименно гласуване на депутатите.

ДБГ счита, че трябва да бъде върната възможността за външен одит на новия орган, тъй като това ще повиши отчетността пред обществото и прозрачността за работата на комисията, която трябва да бъде независима. А това няма как да се случи, ако отчетът се разглежда именно от хората, които трябва да бъдат проверявани от органа.
И в момента има институции, които трябва да се борят с корупцията, но именно липсата на прозрачност води до неефективността при тяхната работа. Механичният им сбор, без подобряване на отчетността им пред обществото, няма да доведат до промяна на настоящото положение.

Обратната доказателствена тежест беше желание и на КОНПИ, като при засичане на големи несъответствие между декларирани доходи и имущество, проверяваният да може да докаже законния произход на средствата.

ДБГ ще изпрати своето аргументирано становище до Министерството на правосъдието, включително с предложения за отстраняване на слабите страни, с цел новият закон да постави началото на реална борба с корупцията.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре