Създава се Консултативен младежки съвет към кмета – над 260 хиляди млади софиянци трябва да получат своето представителство, казва най-младият общински съветник в СОС

На Студентския празник Столичният общински съвет прие Стратегия за младите хора на София за 10 години – до 2027, която пряко засяга над 260 хиляди млади столичани.

Създаваме Консултативен младежки съвет към кмета и редица прагматични неща в помощ на бизнес-, културното и общностното развитие на младите хора в столицата. Това съобщи Стефан Марков от Реформаторския блок, председател на Младежкото ДБГ, който е и най-младият общински съветник в София.

Той уточни, че Консултативният съвет ще включва представители на студентски и ученически съвети, младежки неправителствени организации и чрез него младите хора в София влизат в управлението на града и стават част от взимането на решенията. Той допълни, че стратегията „София – град на младите и активните“ отдавна е трябвало да бъде приета с оглед на това, че София е 13-та по големина столица в Европейския съюз, сред петте най-добри европейски градове е по стартиращи компании в IT-индустрията и е един от трите града с най-бърз интернет в Европа.

Стратегията и Консултативният съвет са и първата крачка към ”София – европейска младежка столица”, каза още Марков и допълни, че в София има над 120 хиляди младежи от най-активната група – между 25 и 29 години, които трябва да имат свое представителство и участие в решенията.

Финансирането на Стратегията ще става чрез финансовите инструменти на Столична община, програми като Национална програма за младежта 2016-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, други европейски програми, „Джереми”, банкови заеми, публично-частно партньорство, Националния иновационен фонд и Плана Юнкер, поясни Стефан Марков.

Марков поясни, че освен създаването на Консултативен съвет по политиките за младежта, се предвижда и създаване на иновативни продукти и услуги за младите хора, както и София да е домакин на международни форуми в областта на стартиращите бизнеси и младежкото предприемачество.

Стратегията предвижда и много прагматични неща като повишаване на териториалния обхват и броя на публичните места в София с достъп до безплатен интернет, включване на младите хора в културния и спортния живот на града чрез реализиране на идеите им на проектен принцип чрез програми на Общината, създаването на младежки информационен сайт и регистър на младежките организации на територията на Столична община, а самата стратегия ще се следи чрез годишен мониторинг, каза Марков.

Той добави, че ще има разширяване на мрежата от бизнес центрове и бизнес инкубатори за млади предприемачи, информационни кампании за запознаване на младите хора с правата им и възможностите за получаване на подкрепа по отделните финансови инструменти, насърчаване на икономическата активност на младежите и стимулиране на младежкото предприемачество чрез Start up. По думите му, Стратегията предвижда в близките 10 години предоставяне на услуги за бизнес на млади хора, консултиране и менторство, подпомагане на младите хора чрез включване в стажантски програми към Столична община. Ще бъдат учредени и две годишни награди на Столичната община за стартиращ бизнес и за НПО-инициатива в сферата на младежкото доброволчество.

Приоритет за развитието на града е създаването на благоприятни условия за училищно и университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществено-икономическия живот, за приобщаването им към управлението на местно ниво, поясни също Стефан Марков. Той подчерта, че Стратегията е резултат на съвместните усилия на колегите му общински съветници Таня Георгиева, Михаела Иванова и Ботьо Ботев.

---
Стефан Марков е най-младият общински съветник в Столичния общински съвет, един от вносителите на Стратегията за младите хора на София, председател на Младежкото ДБГ и инициатор на идеята за създаване на Младежки реформаторски блок.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре