Г-н Йорданов защо днес с вас казваме добре дошли в предаването, посветено на Добрич?

На първо място е нужно да уточним, че възраждаме Добрич, защото е най-големият в България добруджански град, защото трябва да възродим българското и българщината и защото и на не последно място трябва да пресечем негативната тенденция на обезлюдяване на райони. По-конкретно трябва да пресечем заминаването на млади хора зад граница.

Сърцето на българска Добруджа, така наричат Добрич веднага след Освобождението, защо днес Добрич е сърцето на Добруджа?

Отново казвам, че Добрич е най-големият град в Добруджа, но сърцето на Добруджа е тук, защото близо 100 години така наречената Добричка епопея остава в паметта на много добруджанци. Затова изградихме паметника на ген. Иван Колев, който няколко поколения не успяха да направят. Ние го направихме преди две години и половина. Мисля, че всички добричлии трябва да бъдем горди с историята, която Добрич има, да я отстояваме и изключително много трябва да се гордеем с нея.

 

Вие се завърнахте от едно според българските представи място за живеене – САЩ, и избрахте да работите за бъдещето на Добрич. Разкажете ни защо?

На първо място, защото вярвам, че Добрич и Добруджа са едно прекрасно кътче в България. Не само у нас, но и в Европа. Вярвам и в това, че може да се развива в правилната посока. Ненапразно съм се върнал, защото искам да бъда част от развитието на града и част от развитието на областта. Всеки ден аз и моят екип даваме всичко от себе си, за да можем да насочим Добрич и Добруджа в правилната посока. Като млад човек е показателно, че съм тук, отстоявам позициите на Добрич и заявявам категорично, че нямам никакво намерение да напускам Добрич и Добруджа. Всеки млад човек може да намери своя път, не само да се реализира, но да помогне на своя роден край, да бъде по-хубав и по-добър, да се развива в правилната посока.

 

А какво направихте в сферата на културата на града?

На първо място е паметникът на ген. Иван Колев, който през 2016-та беше изграден по случай 100-годишнината от Добричката епопея. Доста поколения назад са се опитвали да изградят паметника, но ето че 98 години по-късно успяхме да направим това. Мисля, че е достатъчно красноречиво за културния живот, който Добрич иска да има. Това е една малка стъпка към възраждането на културата на града. На второ място е възраждането на Фермерския пазар, който радва добричлии и гостите на града повече от година. Това е една стара, традиция в Добрич, която се е провеждала всеки четвъртък преди много, много години. На този фермерски пазар много производители от областта са се стичали в Добрич, който тогава е носел името Хаджиоглу Пазарджик. На този пазар хората са можели да търгуват най-различни местни продукти. По този начин градът винаги се е оживявал и бил така нареченото тържище. Това е и причината да искаме да бъде възстановен фермерския пазар, защото не само сме най-големият град в Добруджа, но сме и средището, където всеки един може да намери реализация, всеки един може да намери място. Така че в тази насока работим, да възродим много други традиции и благодарение на подкрепата на гражданите на Добрич.

 

Какво е състоянието на училищата и предвидени ли са занимания за учениците през ваканционния период?

Смея да твърдя, че имаме много и разнообразни занимания за децата извън учебното време, включително читалищата, които на територията на града са над пет. През 2017 година бе създадено ново читалище, именно с такава цел да има достатъчно много направления, в които децата да се чувстват полезни, да изграждат себе си. Това включва не само изкуство, но и най-различни школи по математика, физика, география. Регионалният исторически музей, който е част от Общината, има неделно училище, където децата учат история. Но тук е моментът да спомена, че през следващата година аз и моят екип предвиждаме да насочим бюджета и да предложим на Общински съвет местните приходи през 2019 година да отидат за образование. Разбирайте, това са за капиталови разходи, за подпомагане на училищата, да могат да развиват своите идеи и да могат да бъдат иновативни в различните области. По тази причина бих споменал едно училище, не единствено разбира се – СУ „Св. Климент Охридски“. Има няколко иновативни кабинета, където преподаването става чрез модерните интерактивни дъски. Всичко е в електронен вариант, децата могат да се обучават с таблети, възможно е да се показват нещата в 3D формат и така децата могат да възприемат материала по-бързо. Но пак казвам, образованието е нашата насока и така планираме бюджет 2019-та и той да бъде наречен „бюджет на образованието“.

 

Какво е състоянието на инфраструктурата и работи ли се за нейното подобряване?

През последните две години успяхме да привлечем над 200 млн. лв. инвестиции в нашия град. Разбивайки тези инвестиции 115 млн. лв. отиват за изграждане на водопроводната мрежа, плюс пречиствателната станция и 7 км канализационна мрежа. Доста мащабен проект за последните 120 години от когато съществува Добрич. Такъв проект не е правен. Имаме отговорността да я нарека да изграждаме такъв голям проект, който е единствено за благото на град Добрич. До края на 2018-та, най-много до пролетта на 2019-та проектът трябва да е приключен с над 80 км подменена водопроводна мрежа, с нова пречиствателна станция, с капацитет 110 000 човека и нова канализационна мрежа. Отделно имаме 50 жилищни блока, които предстои да бъдат санирани. 20 от тях вече са приключени. Следващите 30 ще бъдат приключени до пролетта на 2019 година. Над 4 000 семейства ще имат обновени жилищни сгради с нужната енергийна ефективност. Отделно от това над 20 улици и булеварди ще бъдат изцяло рехабилитирани, с нови тротоарни мрежи и осветление. Това е част от обещанието, което поехме преди две години и половина по време на предизборната кампания – да възстановим цялостната тротоарна система на града и да насочим усилия към инфраструктурата. Казвам насочваме усилия, защото през последните 20 години Добрич наистина страда от състоянието на водопреносната мрежа и на второ място от лошата пътна инфраструктура. До края на мандата ще реализираме над 30 км нова пътна мрежа, което само по себе си в един мандат е огромно постижение и искам да благодаря на всички, които са гласували доверие на мен и моя екип и трябва да знаят, че ние няма да ги подведем и работим много активно за Добрич и Добруджа.

 

Какво се прави в сферата на строителството. Предвидени ли са нови проекти за изграждане?

Някои от проектите вече са реализирани. Като пример давам над 3 км изцяло рехабилитирана улица в индустриалната зона, с нови тротоари, с ново осветление. На бул. „3 март“, който е емблематичен за град Добрич и не беше ремонтиран от 1989 година, 5 км тротоарни площи бяха изградени там само за няколко месеца. И няма да пропусна да кажа, лошото наследство, което поехме, а именно през 2015 година, лятото, малко преди изборите Общината получава писмо за налагане на финансова корекция в размер на 4,3 млн. лв. Това е за изграждането на Регионалното депо в Стожер. И въпреки тези спънки, които се опитаха да наложат на Общината, ние успяхме с наличните средства, с усилията, които сме положили, да прескочим тази трудна крачка за Добрич и да платим две трети от финансовата корекция и с това нещо да не пострада реализацията на тези проекти, за които вече споменах. Независимо от препятствията, които ни бяха сложени, включително лошото състояние на центъра, мисля, че успяваме да изградим всичко онова, за което работихме, да изградим цялостната инфраструктура и визия на Добрич през следващите години.

 

Връщайки се отново към традициите, Добрич пази традициите и създава нови. Как добричани участват в този процес?

Доста активно, което е постижение и се вижда голямо присъствие на всички тези традиции, които възстановявахме през последните години и половина. Ако ми позволите да спомена, През 2016 година направихме една възстановка на Добричката епопея, която беше единствената с такъв мащаб в цяла България. Такава исторически възстановка не беше правена никъде досега в България. Тогава можеше да бъдат видени много от традициите преди 100 години и как хората са живели тогава, включително и боевете през 1916 година. И на това културно събитие присъстваха над 7 000 добричлии, което показателно, че хората искат да познават корените си, откъде са дошли и какви са били техните прадеди. Такава е и нашата цел – да възродим името на Добрич, културата и традициите, които нашите предци са имали. Не трябва да позволяваме големите градове да се обезлюдяват и младите хора да напускат Родината си.

 

Защо жителите на Добрич трябва да останат в него, да работят и да се развиват?

Добрич се намира в Североизточния район, където в близост имаме море, планини. Живеем в равнина – едно прекрасно, красиво място. Има достатъчно много сфери, в които добричлии могат да бъдат заети като работни места. За последните три години имаме три големи инвеститора в града. Сферите за развитие са много – архитектура, пътно строителство и друг вид строителство. Убеден съм, че когато някой преследва целите си, иска да се развива, той ще намери правилния път.

 

Вие поехте инициатива за обявяването на Добрич за „Град на бойната слава“. Разкажете повече за това?

Започнахме инициативата през август 2017 година, ние сме последователни. След изграждането на паметника на ген. Иван Колев, след възраждането на традициите, които са съществували в Добрич, това вече беше следващата стъпка, която трябваше да направим и ние я направихме – да получим указ за обявяване на Добрич за „Град на българската бойна слава“. Вярвам, наистина вече вярвам, че това наистина е правилната стъпка в посока на възраждане на Добрич, българското и българщината. И това ще даде самочувствие на всички добричлии и добруджанци. Нашите земи са много ценни и ние трябва да ги съхраним с всички сили и не трябва да позволяваме да ни я заграбват и децата ни да бягат от тук. Днес ние свободно можем да разкажем какво е било в миналото и защо сме направили паметника на ген. Иван Колев и защо Добрич трябва да бъде обявен за „Град на българската бойна слава“. Трябва да отсяваме фалшивите новини от реалните, трябва да различаваме навсякъде кое е истина и кое фалшиво. Пожелавам предаването да е успешно. Чрез него българите ще научат повече кои сме ние добруджанци, какви са нашите бит и култура.

 

Благодаря за този разговор!

Източник: www.focus-news.com 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Нагоре