Труд и социална политика
Транспорт
Право и антикорупция
Образование
Регионално развитие
Икономика, бюджет и финанси
Вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана
Медии
Туризъм и околна среда
Култура
Земеделие
Здравеопазване
Енергетика
Младежки политики
Външна политика и ЕС
Местно самоуправление
Нагоре