УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националният съвет на ПП “Движение България на гражданите“, съгласно чл. 30, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Устава на партията, на свое редовно заседание, проведено на 15.07.2017 г. в град Трявна, реши:
Свиква Национално събрание на 30.09.2017 г. от 13:00 ч. в Интер Експо Център, зала „Витоша”, бул. "Цариградско шосе”, №147 в град София, при следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на ПП „Движение България на гражданите” и проект за политическа резолюция;
2. Обсъждане и приемане на правила за избор на Председател;
3. Избор на Избирателна комисия;
4. Обсъждане и приемане на промени в Устава;
5. Избор на председател на ПП „Движение България на гражданите”;
Регистрацията на делегатите започва в 11:00 ч.
Събранието е свикано по инициатива на Националния съвет.

Политическа резолюция на Четвърто Национално събрание на „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

Реч на новия председател на ДБГ, Димитър Делчев

Снимки от четвъртото Национално събрание на ДБГ 

Биография на новия председател на ДБГ, Димитър Делчев

 

 

Нагоре