Движение България на гражданите подкрепя:

Добро представяне на страна ни по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз.

Влизане на България в Шенген и присъединяване към Еврозоната.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Нагоре