Движение България на гражданите подкрепя:

Реформа на системата за вътрешна сигурност. Намаляване на административните служители за сметка на по-голям брой полицаи с оперативни функции.

Повече инвестиции в човешкия потенциал, материалното обезпечаване на отговорните институции, решителни мерки за защита на нелегалната миграция.

Засилване на отчетността и прозрачността в работата на МВР.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Нагоре