Движение България на гражданите подкрепя:

За развитие на селското стопанство е необходимо подпомагане на българските производители в традиционните за България сектори – зеленчукопроизводство, пчеларство, подобряване на материално-техническата база в образователните структури, подготвящи кадри за земеделското производство.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Нагоре