Секторни политики

Движение България на гражданите подкрепя:

Запазване на енергийната независимост и продължаване на процеса за либерализация на пазара електроенергия и газ.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

Реформа на системата за вътрешна сигурност. Намаляване на административните служители за сметка на по-голям брой полицаи с оперативни функции.

Повече инвестиции в човешкия потенциал, материалното обезпечаване на отговорните институции, решителни мерки за защита на нелегалната миграция.

Засилване на отчетността и прозрачността в работата на МВР.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

Добро представяне на страна ни по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз.

Влизане на България в Шенген и присъединяване към Еврозоната.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Нагоре