Секторни политики

Движение България на гражданите подкрепя:

Цели: повишаване на обхвата и качеството на образованието; увеличаване на средствата за образование до достигане на минимум 4,5% от БВП; повишаване на авторитета и социалния статус на учителите; стимулиране на иноватовните практики в образователния процес.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

Изработване на Национална карта за развитие на културата.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

Цели: намаляване на административните тежести и по-малко държавна намеса в икономиката; финансова стабилност и нисък бюджетен дефицит; присъединяване на България към Еврозоната.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

За развитие на селското стопанство е необходимо подпомагане на българските производители в традиционните за България сектори – зеленчукопроизводство, пчеларство, подобряване на материално-техническата база в образователните структури, подготвящи кадри за земеделското производство.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Движение България на гражданите подкрепя:

Целта ни е постигането на достъпно и качествено образование за всеки български гражданин.

Настояваме за изготвяне на Национална здравна карта, спиране на източването на системата на НЗОК и мерки за намаляване на задълженията на болниците.

Ако искате да участвате в дискусиите и изграждането на политиките на ДБГ в сектора, можете да се включите в нашата група.

Нагоре